Manifestomuz

Bizler, Türkiye’de kadınların yüksek düzeyde ve kaliteli eğitim alması amacıyla kurulan ilk birkaç okuldan biri olan Erenköy Kız Lisemizin mezunları olmakla ne kadar gurur duysak azdır. Temelleri 1911’de atılan, 1916’dan beri lise düzeyinde eğitim veren, nice başarılı bilim insanı, sanatçı, sporcu, meslek insanı yetiştirmiş çok özel bir okul olan Erenköy Kız (Anadolu) Liseli olma farkının bilincindeyiz. EKL mezunlarının büyük bir özveriyle 1945'de kurdukları, yıllardır lisemizden nezaket, bilgelik, onur ve yurttaşlık bilinciyle yetişmiş kadınları başarıyla temsil eden derneğimiz eliyle toplum hayatına katkıda bulunmaktayız.

Derneğimiz EKL ve EKAL mezun kimliğinin yüksek değerleri çerçevesinde geçmişten geleceğe bir köprü olarak, okulumuzdan sonra camiamıza ikinci bir yuva olmayı önemser. EKL'den yetişen kadınları, yaptıkları çalışmaları her fırsatta kamuoyu ile paylaşır, mezunların değerli hatıralarını derler, arşivler ve bu yolla kendi tarihine sahip çıkar. Derneğimize EKL ve EKAL mezunlarının üye olması en büyük arzumuz, üyeler arasındaki dayanışma ve iletişimi sağlayarak ortak değerlerimizi kızkardeşlik ruhuyla çoğaltıp yaygınlaştırmak öncelikli hedefimizdir. Bir derneğin üyesi de en az yöneticileri kadar sorumluluk sahibi olmalıdır. Derneğin temel felsefesini ve amaçlarını temsil edebilmek esastır.

Öncelik EKL ve EKAL’lilerde olmak üzere, Erenköy Kız Lisesi veya Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nde okuyan veya liseden mezun olup yüksek öğrenime devam eden gereksinme duyan kız öğrenciler ile Türkiye genelinde öğrenim görüp gereksinme duyan kız öğrencilere karşılıksız burs sağlamak vazifemizdir. Bu çerçevede lisemizin eğitim öğretiminin kalitesini artırmaya yönelik ihtiyaçlarının giderilmesini de vazifemiz olarak görmekteyiz. Derneğimiz kendisini bir kadın kuruluşu olarak görmekte, bu bakış açısıyla ülkemizde kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere, tüm kadın sorunlarıyla ilgili çalışmalara katkı vermeyi dilemektedir.

Modern yönetim ve iletişim ilkeleri doğrultusunda diğer STK’larla ve “yüzyıllık liseler”le yakın ilişkiler ve işbirliği geliştirmek de görevlerimizdendir. Türkiye’mizin bağımsız ve güzel yarınlarını ilk hayal eden, bu yolda arkadaşlarıyla çok çalışarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve ulusal egemenliğimizi bizlere kazandıran merhum Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin ışığı dernek faaliyetlerimizde ve eğitim öğretim konularına yaklaşımımızda yolumuzu aydınlatmaktadır.

Biliyoruz ki, bugün özgür bir ülkede yaşıyor, okula gidiyor, erkeklerle eşit şartlarda mühendis, ressam, polis, ekonomist, öğretmen, avukat vb. olabiliyorsak, kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için bağımsız ve yararlı işler yapabiliyorsak, bunda Atatürk devrimlerinin unutulmaz bir payı var. Bu ışığı bursiyerlerimize, camiamıza, eğitim öğretim ve kadın dünyasına taşıma konusunda kendimizi görevli addediyoruz.

Erenköy Kız Liseliler olarak bursiyerlerimizin eğitim-öğretim çağlarını bol bol okuyarak, sanat ve sporla ilgilenerek, araştırıcı kimliklerini, çalışkanlıklarını daima destekleyeceğiz.

Yarınlarımızı emanet edeceğimiz bursiyerlerimizin zorluklardan yılmadan, girişkence, iyi eğitimli iyi insanlar olarak dünyayı değiştirme güçlerinin farkında yetişmesi ve tüm yaşamlarında eleştirel bilgiyi önde tutan, bir kadın olarak eşit, haklarını bilen ve kullanan çağdaş bireyler olması için var gücümüzle çalışmaktan gurur duyuyoruz.