Burslarımız

2015'de Olağan Genel Kurul'da yapılan Tüzük değişikliği uyarınca da EKLDER artık sadece Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Anadolu Lisesi değil başka okulların mezunu kız öğrencilere de burs verebilmektedir.

Halen 36'sı lisede ... 3 tanesi EKAL dışındaki liselerden, 37'si üniversitede olmak üzere toplam 73 bursiyerimiz bulunmaktadır.

Lise eğitimini sürdüren öğrencilere aylık 200 TL, yükseköğrenimde ise 300 TL burs desteği Ekim-Haziran arasında yani dokuz ay süresince sağlanmaktadır.

Geçen dönem YK başkanımız, kıymetli üyemiz Nesibe Günalp Kal'in zamansız kaybettiği değerli sınıf arkadaşı Aynur Sertbudak adına da yılda iki kez burs verilmektedir.

Bursiyer sayımız ve artışı konusunda zaman zaman sosyal medyadan ve bültenimiz aracılığı ile camiamızla bilgi paylaşılmaktadır.

EKLDer Bursiyerler
EKLDer Bursiyerler

Bursiyerlerimize sadece nakdi yardım yapmak değil, onların sosyal ve fikri düzeyde gelişimlerine de katkı sağlanmak üzere Yönetim Kurulumuz derneğimizde yapılan tüm etkinliklere bursiyerleri davet etmiş, sergi, açılış vb. çalışmalarda aynı yolu izlemiştir. Gençlerin de bu çağrılara olumlu yanıt vermesiyle özellikle EKL kökenli bursiyerlerle çok yakın ilişki kurulması sağlanmıştır. Dönem dönem öğrencilerle e posta, telefon ve çeşitli yollarla haberleşme sürdürülmektedir.