Duyurular

  • Anasayfa
  • Duyurular
  • Yönetim Kurulu kararlarımıza dayanak teşkil eden tüzüğümüze dair
Yönetim Kurulu kararlarımıza dayanak teşkil eden tüzüğümüze dair

Yönetim Kurulu kararlarımıza dayanak teşkil eden tüzüğümüze dair

Derneğimiz 3 Eylül 2022 tarihi itibariyle toplanmış, 2022 - 2023 dönemi çalışmalarını başlatmış ve gündemdeki konuları ile ilgili kararlarını alarak faaliyetlerine başlamıştır.

Buna göre değerlendirdiğimiz / değerlendireceğimiz başvurular, taleplerin niteliğine bakılmaksızın tüzüğümüz, yani dernek anayasamız çerçevesinde değerlendirilmektedir: Tüzüğümüzün amaç ve faaliyetler maddesi gereğince yalnızca okulumuza dair ihtiyaçlara ve EKL'li kızkardeşlerimiz öncelikli olmak üzere lise ve üniversite düzeyindeki kız öğrencilere maddi destek sağlayabilmekteyiz.

Derneğimiz 77 yıllık köklü bir STK olarak bugüne kadar 2000 üzeri kız çocuğuna maddi destek sağlamış, EKL'lilik ruhundan ve kazanımlarından hareketle, bursiyerleriyle kurduğu ilişkide cumhuriyetimizin değerlerinin altını çizmiş ve hep öncü mezunlarını örnek göstererek onların da güçlü birer birey olmasını sağlamaya çalışmıştır.

Okulumuzun lise oluşunun 100. yılı kutlamalarıyla başlattığımız süreçte de cumhuriyetimizin parlayan yıldızı olan Erenköy Kız Lisesi'ne dair düzenli etkinliklerle okulumuzun alanlarında öncü kadın yetiştiren niteliklerini, vizyonunu ve ruhunu tüm okuldaşlarımıza ve ülkemize duyurma misyonuyla pek çok proje üretmiştir. Kıymetini değerlendirecekler, maneviyatlarını andığımız rahmetli büyüklerimizin yakınları, öğretmenlerimiz ve on binlerce mezunumuzdur. Bizler, 77 senedir olduğu gibi değerli okuldaşlarımızın bağışlarından sorumluyuz. Verilemeyecek tek bir hesabımızın olmaması gereken bir kurum, bir eğitim derneği ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Bugüne kadar yardım talebiyle bize ulaşmış pek çok mezunumuzun ihtiyacını da dernek nezdinde değerlendirmeyip, bir kadın dayanışması olarak bireysel bütçeli yardımlarla aşmaya çalıştık... Mezunlarımızın bireysel başarıları ve projelerine de manevi desteğimizin olmaması düşünülemez. Yeter ki biribirimize kucaklayıcı ve gönüldaş olalım.

Maddi yardımlar veya sponsorluklar, kişilerden, ticari kuruluşlardan “sosyal sorumluluk projeleri” kapsamında alınır, gelirleri bizler gibi, başkaca STK'lar yani gönüllülük esaslı ve toplumsal faydaya yönelik kurumlara bağış yapılır. Derneğimiz de okulumuzun adını, tüm kıymetli öğretmenlerini, mezunlarını yaşatmak üzere, geçmişe dair belgeler ve objeleri toparlayarak, kendi hafıza mekânında orijinal ilk bahçesinde bir müze inşa edebilmenin mücadelesini vermektedir. Bu bir eğitim ve kadın müzesi olacaktır. Bizler de bu amaçla çeşitli kuruluşlarla sponsorluk arayışına başlamış bulunuyoruz. Bu projemizde gerekli bağlantıları kurabilecek tüm okuldaşlarımıza da çağrımızı yapmak isteriz.

Derneğimiz bu vesileyle tüm EKL mezunlarını 77 yıldır bu misyonu edinmiş derneğimizin çatısı altında toplanmaya ve üye olmaya çağırıyor... Üyelik ve bağış gelirlerinin tamamının burs fonunda kullanıldığı bilgisiyle üyelerimizin de aidat ödeme kontrollerini yaparak borçlarının kalmaması yönündeki dileğimizi hatırlatıyor ve tüm çabamız “Kadınların toplumda eşit ve güçlü olması” için diyoruz. 

#birliktegüçlüyüz