Duyurular

OLAĞAN GENEL KURULUMUZ

OLAĞAN GENEL KURULUMUZ

Erenköy Kız Liseliler Derneği 2021 – 2024 faaliyet dönemi sonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 14.30’da Bağdat Caddesi No:532 D:3 K:1 Kadıköy/İstanbul adresindeki Erenköy Kız Liseliler Derneği merkezinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat: 14.30’da aynı adreste gerçekleştirilecektir. 

 

GÜNDEM:                                        

1-     Açılış ve Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanının seçimi

2-     Saygı Duruşu

3-     Çalışma raporunun okunması ve oylanması

4-     Bilanço ve Gelir/Gider tablosunun okunması ve oylanması

5-     Denetim raporunun okunması ve oylanması

6-     Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

7-     Gelecek döneme ait tahmini bütçenin okunup oylanması

8-     Yeni dönem için Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi

9-     Dilekler